Đăng Nhập
Trong bóng đá từ “tết” có nghĩa là gì?
A. Sút
B. Chuyền
C. Tạt
D. Đánh đầu
Ngạc ngư là tên gọi khác của con vật này?
A. Cá Sấu
B. Cá Hổ
C. Cá Đuối
D. Cá lóc
Hoa Pơ Lang là tên gọi khác của loại hoa này?
A. Hoa Ban Mai
B. Hoa Lan
C. Hoa Mười Giờ
D. Hoa Gạo
Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị cấp cao Apec lần thứ?
A. 5
B. 7
C. 11
D. 14
“…” là nước nuôi tằm dệt lụa sớm nhất thế giới? Trong 3 chấm là nước nào?
A. Lào
B. Thái Lan
C. Việt Nam
D. Trung Quốc

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122266
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: