logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Trong bóng đá từ “tết” có nghĩa là gì?

A. Sút

B. Chuyền

C. Tạt

D. Đánh đầu

2. Ngạc ngư là tên gọi khác của con vật này?

A. Cá Sấu

B. Cá Hổ

C. Cá Đuối

D. Cá lóc

3. Hoa Pơ Lang là tên gọi khác của loại hoa này?

A. Hoa Ban Mai

B. Hoa Lan

C. Hoa Mười Giờ

D. Hoa Gạo

4. Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị cấp cao Apec lần thứ?

A. 5

B. 7

C. 11

D. 14

5. “…” là nước nuôi tằm dệt lụa sớm nhất thế giới? Trong 3 chấm là nước nào?

A. Lào

B. Thái Lan

C. Việt Nam

D. Trung Quốc

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: