Đăng Nhập
Từ nào còn thiếu trong câu thành ngữ "... như bánh chưng ngày tết"?
A. Sung túc
B. Đầm ấm
C. Dửng dưng
D. Vui mừng
Trong "sự tích bánh chưng bánh giầy", Lang Liêu là con thứ bao nhiêu của vua Hùng?
A. 13
B. 15
C. 16
D. 18
Đâu không phải là một loại thực vật?
A. Cà phê
B. Cà chua
C. Cà cuống
D. Cà dái dê
Theo đạo phật, trí tuệ gòm có mấy loại?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Văn tuệ:nhờ nghe nhiều, học nhiều mà có; Tư tuê: nhờ suy nghĩ nhiều mà có; Tu tuệ: nhờ thực hành tu tập mà có
Địa vị của "quẻ Đoài" trong gia đình "bát quái" (8 quẻ)là gì?
A. Con trai lớn
B. Con gái thứ 2
C. Con gái thứ 3
D. Con trai thứ 3
8 quẻ (bát quái) gồm Càn: Cha; Khôn: mẹ; Chấn: con trai lớn; Cấn: con trai thứ 3; Ly: con gái thứ 2; Khảm: con trai thứ 2; Tốn: con gái lớn; Đoài: con gái thứ 3

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: