Đăng Nhập
Niutơn đã tìm ra định luật Vạn Vật Hấp Dẫn từ sự chuyển động của hành tinh nào?
A. Sao Kim
B. Mặt Trăng
C. Sao Mộc
D. Sao Thủy
Đền thờ Pa-Tê-Nông được xem như là quốc bảo của nước nào?
A. Hy Lạp
B. Ai Cập
C. Ấn Độ
D. Thổ Nhĩ Kỳ
Hồng Kông được trao trả lại Trung Quốc vào năm nào?
A. 1991
B. 1993
C. 1995
D. 1997
Bộ phim “ Rừng Phương Nam” được chuyển thể từ truyện ngắn nào?
A. Rừng Phương Nam
B. Đất Rừng Phương Nam
C. Phương Nam Đất Rừng
D. Phương Nam
Tác phẩm Giã từ vũ khí -đoạt giả Nobel văn học 1953 là của ai?
A. Chaiskovki
B. Hemingway
C. Xô-cô-lốp
D. Conan Doyle

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122404
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: