Đăng Nhập
'Quỹ loài vật hoang dã thế giới' có tên viết tắc là?
A. IUCN
B. CCN
C. WWF
D. UFO
Nước nào phóng thành công tàu vũ trụ có người lái lên trạm không gian lần thứ 3?
A. Nhật Bản
B. Singapore
C. Hàn Quốc
D. Trung Quốc
Xà phòng là hỗn hợp của muối Natri với?
A. Axit béo
B. Axit Axetic
C. Axit Nitric
D. Axit Clohidric
Đạo nho trở thành hệ tư tưởng chính thống của đẳng cấp thống trị vào thời nào?
A. Thời Lý
B. Thời Lê
C. Thời Nguyễn
D. Thời Trần
Diễn viên nữ chính trong phim 'Vĩ tuyến 17- ngày và đêm'?
A. Trà Giang
B. Tuệ Minh
C. Thanh Tú
D. Hoàng Minh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: