logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Quốc gia nào là quê hương của môn võ Judo?

A. Hàn Quốc

B. Trung Quốc

C. Nhật Bản

D. Triều Tiên

2. Jigoro Kano là người sáng lập ra môn võ Judo, quốc tịch của ông ta là gì?

A. Nhật Bản

B. Hàn Quốc

C. Triều Tiên

D. Trung Quốc

3. Bracoc là cố đô ít bị tàn phá nhất ở châu Âu, nó thuộc quốc gia nào?

A. Hà Lan

B. Phần Lan

C. Ba Lan

D. Thụy Sĩ

4. Tiệp Khắc được tách ra thành 2 quốc gia, đó là 2 quốc gia nào?

A. Séc và Slovenia

B. Séc và Slovakia

C. Slovakia và Slovenia

D. Séc và Tiệp Khắc

5. Trong thế giới động vật, kiến trao đổi thông tin bằng bộ phận nào?

A. Chân

B. Râu

C. Hướng đi

D. Toàn thân

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: