logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Quốc gia nào có người phát minh ra diêm đầu tiên?

A. Bỉ

B. Áo

C. Nga

D. Thụy Điển

2. Sau khi tan rã, giai đoạn 1954-1991 Liên Xô chia bao gồm bao nhiêu quốc gia?

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

1.Armenia2.Azerbaidjan3.Belorussia4.Estonia5.Gruzia6.Kazakhstan7.Kirghizia8.Latvia9.Litva10.Moldavia11.Nga12.Tadjikistan13.Turkmenia14.Ukraina15.Uzbekistan

3. Một dãy nhiều sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau gọi là gì?

A. Chuỗi thức ăn

B. Chuỗi sinh vật

C. Lưới thức ăn

D. Lưới sinh vật

4. Điền vào câu sau: 'Nhất Nam viết hữu, ...... Nữ viết vô'?

A. Nhị

B. Lục

C. Thất

D. Thập

5. Tỉnh nào sau đây không giáp biển?

A. Khánh Hòa

B. Quảng Trị

C. Cà Mau

D. Đồng Tháp

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: