Đăng Nhập
Quốc gia nào có người phát minh ra diêm đầu tiên?
A. Bỉ
B. Áo
C. Nga
D. Thụy Điển
Sau khi tan rã, giai đoạn 1954-1991 Liên Xô chia bao gồm bao nhiêu quốc gia?
A. 12
B. 13
C. 14
D. 15
1.Armenia2.Azerbaidjan3.Belorussia4.Estonia5.Gruzia6.Kazakhstan7.Kirghizia8.Latvia9.Litva10.Moldavia11.Nga12.Tadjikistan13.Turkmenia14.Ukraina15.Uzbekistan
Một dãy nhiều sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau gọi là gì?
A. Chuỗi thức ăn
B. Chuỗi sinh vật
C. Lưới thức ăn
D. Lưới sinh vật
Điền vào câu sau: 'Nhất Nam viết hữu, ...... Nữ viết vô'?
A. Nhị
B. Lục
C. Thất
D. Thập
Tỉnh nào sau đây không giáp biển?
A. Khánh Hòa
B. Quảng Trị
C. Cà Mau
D. Đồng Tháp

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: