Đăng Nhập
Giải Abel là giải thưởng trao hàng năm cho ai?
A. Nhà Vật lý
B. Nhà Hóa học
C. Nhà Toán học
D. Nhà Thiên Văn học
Lý cây bông là điệu lí của miền nào?
A. Trung du Bắc Bộ
B. Nam Bộ
C. Trung du Nam Bộ
D. Duyên hải Miền Trung
Ông già Noel cưỡi con gì để đi phát quà?
A. Nai
B. Hươu
C. Thiên nga
D. Tuần lộc
Quê hương của Trịnh Công Sơn?
A. Quảng Bình
B. Quảng Trị
C. Huế
D. Nghệ An
Ai được cho là tác giả của tiểu thuyết "Tây Du Ký"?
A. Kim Dung
B. Cổ Long
C. Ngô Thừa Ân
D. Thị Nại Am

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: