logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Những vị nữ tướng: Lê Chân, Vũ thị Nương là nữ tướng của cuộc khởi nghĩa nào?

A. Yên Thế

B. Lam Sơn

C. Hai Bà Trưng

D. Bà Triệu

2. Biểu tượng giải thưởng của liên hoan phim Canner là gì?

A. Bông Sen Vàng

B. Mâm Sôi Vàng

C. Cành Cọ Vàng

D. Cành Cau Vàng

3. Thập Đạo Tướng quân là ai?

A. Trần Hưng Đạo

B. Lê Hoàn

C. Nguyễn Sơn

D. Trần Quốc Tuấn

4. Tên gọi Việt Nam có từ năm nào?

A. 1801

B. 1802

C. 1803

D. 1804

5. Lưỡng hà nhằm chỉ khu vực nào trên thế giới?

A. Đông Á

B. Tây Á

C. Bắc Á

D. Nam Á

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: