Đăng Nhập
Đâu là tên tập thơ đầu tay của nhà thơ Chế Lan Viên?
A. Điêu đứng
B. Điêu tàn
C. Điều hiu
D. Hiu quạnh
Diện tích của hình nào bằng nữa tích độ dài hai đường chéo của nó?
A. Hình thoi
B. Hình chữ nhật
C. Hình tứ giác
D. Hình bình hành
Bài hát "Bên lăng Bác Hồ" là của ai?
A. Tân Huyền
B. Dân Huyền
C. Bửu Huyền
D. Từ Huy
Con tàu xuyên đại dương Titanic nổi tiếng được hạ thủy vào năm nào?
A. 1910
B. 1911
C. 1912
D. 1913
Được hạ thủy vào ngày 14/4/1912 chạy bằng động cơ hơi nước
Ai là người đầu tiên leo lên đỉnh Everest?
A. Robert Peary
B. Roald Amundsen
C. Edmund Hillary
D. John Lambert
Nhà leo núi người New Zealand là Edmund Hillary 29/5/1953 Robert Peary: người đầu tiên đến Bắc Cực (1909)Roald Amundsen: người đầu tiên đến Nam Cực 12/1911

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: