Đăng Nhập
Điền số tiếp theo vào dãy sau: 2, 3, 5, 9, 17, ...?
A. 26
B. 27
C. 23
D. 33
Tính theo công thức 2^n+1 n bắt đầu từ 0(2^0=1+1=2, 2^1=2+1=3,2^2=4+1=5 ....)
Titan(Saturn VI) là vệ tinh lớn nhất của hành tinh nào?
A. Sao Thủy
B. Sao Thổ
C. Sao Hỏa
D. Sao Mộc
Titan hoặc Saturn VI là vệ tinh lớn nhất của Sao Thổ, vệ tinh duy nhất được biết có một khí quyển đặc, và vật thể duy nhất trừ Trái Đất có bằng chứng rõ ràng về các vật thể nước bề mặt ổn định đã được khám phá.
World Cup 1994 được tổ chức ở đâu?
A. Tây Ban Nha
B. Anh
C. Mỹ
D. Pháp
Châu nào có độ cao trung bình lớn nhất thế giới?
A. Châu Á
B. Châu Âu
C. Châu Úc
D. Châu Nam cực
Trên tiền của New Zealand có hình con chim gì?
A. Bói Cá
B. Đại Bàng
C. Chim Ruồi
D. Kiwi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122222
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: