Đăng Nhập
Unikey là gì?
A. Phần mềm tiện ích
B. Phần mềm hệ thống
C. Phần mềm giải trí
D. Phần mềm học tập
Unikey phần mềm làm nhiệm vụ gì?
A. Trình soạn thảo
B. Trình tính toán
C. Bộ gõ tiếng Việt
D. Trình thông dịch
Đơn vị tiền tệ nào có giá trị thấp nhất thế giới hiện nay tính đến năm 2012 so với USD?
A. Việt Nam(VND)
B. Somalia(SOS)
C. São Tomé và Príncipe(STD)
D. Lào(LAK)
Quần đảo Hoàng Sa nằm ở phía nào của quần đảo Trường Sa?
A. Tây
B. Đông
C. Nam
D. Bắc
Quần đảo Trường Sa nằm ở phía nào của quần đảo Hoàng Sa?
A. Đông
B. Tây
C. Nam
D. Bắc

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122391
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: