Đăng Nhập
Bạn có biết món Phở Việt Nam đầu tiên xuất hiện tại đâu?
A. Hà Nội
B. Tp. Hồ Chí Minh
C. Nam Định
D. Hà Tỉnh
Theo Phong Thủy, trong các kiến trúc sau, kiến trúc nào sẽ đem lại điềm gở?
A. Các cửa xoay vòng
B. Các góc tròn
C. Các sân tròn
D. Các cột chống vuông
Ernesto Guevara de la Serna (1928-1967), thường được biết đến với tên Che Guevara, bạn có biết ông là người nước nào?
A. Cuba
B. Argentina
C. Venezuela
D. Mexico
Di Hoà Viên - Nơi đây nổi tiếng về nghệ thuật hoa viên truyền thống của Trung Quốc. Nó đã tồn tại bao nhiêu năm?
A. 700 năm
B. 800 năm
C. 900 năm
D. 1000 năm
Trong các nhân vật sau đây, nhân vật nào lười biếng, hậu đậu?
A. Nô-bi-ta
B. Đô-rê-mon
C. Chai-En
D. Xê-kô

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122391
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: