Đăng Nhập
Gió mậu dịch ở phía Bắc bán cầu thổi theo chiều nào?
A. Đông Bắc - Tây Nam
B. Đông Nam
C. Đông Bắc
D. Tây Nam
Gió tín phong hay còn gọi là gió gì?
A. Gió phơn
B. Gió mậu dịch
C. Gió mùa Đông Bắc
D. Gió Đông Nam
Ở Việt Nam, thuật ngữ thường được sử dụng rộng rãi để chỉ gió mậu dịch là tín phong (ngọn gió đáng tin).
Ngọn gió đáng tin là tên gọi của loại gió nào?
A. Gió phơn Tây Nam
B. Gió mậu dịch
C. Gió nồm
D. Gió bấc
Gió mậu dịch hay còn gọi là gió tín phong (Ngọn gió đáng tin)
Đâu là một loại bệnh ở người?
A. Hiếm thấy
B. Hiếm gặp
C. Hiếm muộn
D. Hiếm khi
Tế mào mắt của con mèo có hình gì?
A. Nón
B. Cầu
C. Đĩa
D. Que
Với loại tế bào hình que nên khả năng của mèo là quan sát được cả ban đêm

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: