Đăng Nhập




Đâu là tên gọi một môn thể thao phổ biến tại nhiều quốc gia trong cộng đồng khối Thịnh vượng chung Anh?
A. Cricket
B. Ticket
C. Wicket
D. BallKet
Đâu là tên gọi của một môn thể thao?
A. Boosing
B. Bowling
C. Killing
D. Windding
Có câu hỏi "Mi có chộ không?" của người Huế, chữ "chộ" có nghĩa là gì?
A. Nghe
B. Thấy
C. Điếc
D. Đi
Đoàn Thị Giàu là vị phu nhân của ai?
A. Phạm Văn Đồng
B. Nguyễn Hữu Thọ
C. Phạm Hùng
D. Tôn Đức Thắng
Có câu: "Cây ngay không sợ..." làm sao?
A. Chết úng
B. Chết đứng
C. Chết héo
D. Chết khô

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: