Đăng Nhập
Tên xe Vespa theo tiếng Italia gọi là gì?
A. Con bọ ngựa
B. Con kiến
C. Con bò tót
D. Con ong
Kịch bản phim nhựa "Trăng nơi đáy giếng" được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn nào?
A. Trần Thùy Mai
B. Phan Thị Vàng Anh
C. Đổ Bích Thủy
D. Lê Minh Khuê
Nhạc cụ dân tộc nào sau đây không xuất hiện trong bộ tranh tứ bình dân gian "Tố Nữ"?
A. Đàn tì bà
B. Đàn nguyệt
C. Xênh phách
D. Sáo
Nhạc cụ dân tộc nào sau đây không xuất hiện trong bộ tranh tứ bình dân gian "Tố Nữ"?
A. Đàn tì bà
B. Đàn nguyệt
C. Xênh phách
D. Sáo
Bài hát thiếu nhi nào là một sáng tác của nhạc sĩ "Bùi Đình Thảo"?
A. Em như chim bồ câu trắng
B. Em đi trong tươi xanh
C. Em đi giửa biển vàng
D. Em làm kế hoạch nhỏ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: