logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Đâu là tiếng kêu của con dê?

A. Be be

B. Qoác qoác

C. Cạc cạc

D. Gâu gâu

2. Từ nào miêu tả dáng điệu rụt rè, thiếu tự nhiên vì e thẹn?

A. Bén mạng

B. Bẽn lẽn

C. Thập thò

D. Thậm thụt

3. Từ nào để dùng chỉ những người có dáng ông lớn, bà lớn?

A. Bệ vệ

B. Lê thê

C. Khúm núm

D. Dặt dè

4. Từ nào để miêu tả màu sắc?

A. Biền biệt

B. Biêng biếc

C. Bí rị

D. Bồng bềnh

5. Từ nào để miêu tả khoảng cách?

A. Biêng biếc

B. Biền biệt

C. Lia lịa

D. Bõm bẽm

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: