logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Trùng kiết lị ký sinh ở đâu?

A. Hồng cầu

B. Bạch cầu

C. Tiểu cầu

D. Ruột người

2. Trùng sốt rét di chuyển bằng bộ phận nào?

A. Roi bơi

B. Vây bơi

C. Không có bộ phận di chuyển

D. Chân giả

3. Ở loài cá, máu được trao đổi khí qua cơ quan nào?

A. Ruột

B. Gan

C. Mang

D. Thận

4. Tim loài ếch có mấy ngăn?

A. 2 ngăn

B. 3 ngăn

C. 3 ngăn có vách hụt

D. 4 ngăn

5. Cóc nhà đi kiếm ăn chủ yếu vào thời gian nào trong ngày?

A. Ban ngày

B. Ban đêm

C. Cả ngày và đêm

D. Chiều và đêm

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: