Đăng Nhập
Trong các dạng vượn người, loài vượn nào có đặc điểm gần giống con người nhất?
A. Vượn
B. Khỉ Gôrila
C. Tinh tinh
D. Đười ươi
Cột sống hình chữ S ở người liên quan đến hoạt động nào sau đây?
A. Phát triển tiếng nói
B. Sử dụng công cụ
C. Đi, đứng thẳng
D. Tư duy trừu tượng
Khi ở một mình trên đảo hoang, động vật nào được Robinson sử dụng nhiều nhất?
A. Lợn rừng
B. Bò sữa
C. Dê
D. Cừu
Ai là người trở thành triệu phú đola Mỹ nhờ viết sách?
A. K. Rowling
B. Oprah Gail Winfrey
C. Ingvar Kamprad
D. Carlos Slim Helus
Tác phẩm nào sau đây lên án chế độ nô lệ ở Mỹ vào thế kỷ 19?
A. Chiếc lá cuối cùng
B. Túp lều bác Tom
C. Cuốn theo chiều gió
D. Nhà tài chính

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122191
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: