logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Đất nước nào được mệnh danh là “Đất nước Triệu Voi”?

A. Ấn Độ

B. Nam Phi

C. Châu Phi

D. Lào

2. Quốc gia có nhiều người Hồi giáo nhất trên thế giới?

A. Ấn Độ

B. Apganistan

C. Pakistan

D. Indonexia

3. Nhà sử học đầu tiên ơ Việt Nam là ai ?

A. Ngô Sĩ Liên

B. Nguyễn Khắc Thuần

C. Lê Văn Hưu

D. Lê Văn lan

4. Seagames 23 được tổ chức ở đâu?

A. Việt Nam

B. Philipin

C. Hàn Quốc

D. Thái Lan

5. Ở người bình thường có bao nhiêu cặp NST giới tính?

A. 1 cặp,cặp nts thứ 23

B. 2 cặp,cặp nts thứ 23

C. 3 cặp,cặp nts thứ 23

D. 4 cặp,cặp nts thứ 23

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: