Đăng Nhập
Từ nào còn thiếu trong câu ca dao "Người xấu duyên ... vào trong"?
A. Lặn
B. Biến
C. Lẩn
D. Bắn
Đâu là dụng cụ thường được đúc bằng đồng thau dùng để cắm hương (nhang)?
A. Bát
B. Lư
C. Lu
D. Chậu
Khoảng đất dài cao để trồng cây gọi là gì?
A. Bãi
B. Luống
C. Hàng
D. Cồn
Từ nào còn thiếu trong câu ca dao "Biết đâu đáy biển đầy vơi mà ..."?
A. Đo
B. Lội
C. Lường
D. Đong
Đồ dùng bằng sừng, nhựa, gỗ, có răng để chải tóc gọi là gì?
A. Cào
B. Bàn chải
C. Lược
D. Bót

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122266
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: