Đăng Nhập
Châu Á hiện nay có bao nhiêu loài Tê giác?
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
Cây cầu dài nhất ở Bồ Đào Nha và thứ 2 Châu Âu có tên gọi là gì?
A. Hanmo Cores
B. Kito
C. Vasco de Gama
D. Viriso
Ở các nước ôn đới người ta thường sản xuất đường chủ yếu từ cây nào?
A. Cây thốt nốt
B. Cây mía
C. Củ cải đường
D. Củ khoai tây
Loài dơi sợ nhất là mùi gì?
A. Máu
B. Tỏi
C. Hành
D. Cá
"Hatikva" (Bài ca hi vọng) là tên bản quốc ca của nước nào?
A. Công gô
B. Isarel
C. Mông cổ
D. Hy Lạp

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: