Đăng Nhập
Ngoài Nam Phi, trên thế giới còn có nước nào có nhiều hơn 1 Thủ đô?
A. Kenya
B. Bolivia
C. Kazakhstan
D. Yemen
Ca sỹ Việt Nam nào tham gia liên hoan tiếng hát châu Á lần thứ 2?
A. Mỹ Tâm
B. Quang Linh
C. Lam Trường
D. Mỹ Linh
Chất nào sau đây có khả năng cho phản ứng tráng gương?
A. Glixerin
B. Axeton
C. Glucozo
D. Etilen Glicol
Chùa Thiên Mụ do ai đặt tên?
A. Lý Nam Đế
B. Lý Công Uẩn
C. Lê Lợi
D. Nguyễn Hoàng
Thuật ngữ Big Bang (vụ nổ lớn) đã được nhà khoa học nào đề xuất?
A. G.Lemantre
B. O.Klein
C. G.Gamow
D. F.Hoyle

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: