Đăng Nhập
Trong gạo lức chứa nhiều Vitamin gì nhất?
A. A
B. B
C. C
D. B1
Công thức hóa học của Oxi già là gì?
A. O2
B. O3
C. H2O2
D. H2CO3
Ai là người phát hiện ra khí quyển trên sao Kim?
A. Lomonosov
B. Kepler
C. Copernicus
D. Galileo
Tiểu thuyết 'Thời xa vắng' của tác giả nào?
A. Lê Lựu
B. Nguyễn Đình Thi
C. Huy Tưởng
D. Nguyễn Minh Châu
Charlemange là tên thật của vị vua nào?
A. Karl đại dế
B. Alexander đại đế
C. Heirich đệ tứ
D. Otto đại đế

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: