Đăng Nhập
Ai là tác giả phần nhạc của ca khúc "Người lái đò trên sông Pô Kô"?
A. Cầm Phong
B. Huy Thục
C. Lư Nhất Vũ
D. Doãn Nho
Cung điện màu hè của Nga nằm ở thành phố nào?
A. Mát-xcơ-va
B. Xanh Pê-téc-bua
C. Tu-la
D. Ô-ri-ôn
Con vật nào không có tên trong truyện Nôm khuyết danh "Lục súc tranh công" của Việt Nam?
A. Ngựa
B. Dê
C. Chó
D. Mèo
Nhạc cụ nào là của dân tộc Ragtar?
A. Mả la
B. Thanh la
C. Song loan
D. Nảo bạt
"Thủ" có nghỉa là gì?
A. Lưng
B. Bụng
C. Chân
D. Đầu

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: