logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Đâu là một động từ?

A. Nhanh

B. Nhìn

C. Cao

D. Thấp

2. Đâu không phải là một tính từ?

A. Vàng

B. Xanh

C. Chín

D. Nghe

3. Đâu là tên một câu truyện trong truyện cổ Grim?

A. Cô bé bán báo

B. Cô bé bán hành

C. Cô bé bán muối

D. Cô be bán diêm

4. Đâu là một món ăn?

A. Laru

B. Lagu

C. Lami

D. Lasol

5. Đâu là tên một loại rau ?

A. Thì là

B. Thì lá

C. Thì la

D. Thì lạ

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: