Đăng Nhập
Về mùa đông ở Châu Á có trung tâm áp cao nào?
A. Ai-xơ-len
B. A-lê-út
C. A-xo
D. Xi-bia
Về mùa hạ ở Châu Á có trung tâm áp thấp ở đâu?
A. Ai-xơ-len
B. Australia
C. Ha Oai
D. Iran
Hướng gió mùa, mùa hạ ở Đông Á là hướng nào?
A. Đông Nam
B. Đông Bắc
C. Tây Bắc
D. Tây Nam
Ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á, mùa hạ có gió thổi từ Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tới, đem theo không khí mát mẻ và mưa lớn.(Địa lý 8)
Hướng gió mùa mùa đông ở khu vực Đông Á là hướng nào?
A. Tây Bắc - Đông Nam
B. Đông Nam - Tây Bắc
C. Đông Bắc - Tây Nam
D. Tây Nam - Đông Bắc
Một trong những sản phẩm nổi tiếng thời cổ đại và trung đại của khu vực Tây Nam Á là:
A. Thảm len
B. Gia vị và hương liệu
C. Tơ lụa
D. Vải bông

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122258
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: