Đăng Nhập
Đơn vị tiền tệ cũ của Hy Lạp là gì?
A. Lev
B. Drachma
C. Krona
D. Escudo
Hương vị chính trong các món ăn của Thái Lan là gì?
A. Mặn
B. Ngọt
C. Chua
D. Cay
Điểm cực bắc của Phần Lan thuộc địa phận tỉnh nào?
A. Vaasa
B. Turku
C. Lapland
D. Oulu
Thành phố nào của Lào có dân số cao nhất?
A. Savannakhet
B. Pakse
C. Xiang Khoang
D. Saravan
Bức tượng cậu bé đứng "tè", biểu tượng của nước Bỉ, có tên riêng là gì?
A. Wallonia
B. Sambre Meuse
C. Manneken Pis
D. Passendale

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122365
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: