Đăng Nhập
Đâu là tên một trò chơi truyền hình nổi tiếng ở Mỹ?
A. Relex TV
B. Jeopardy
C. Magic Music
D. FallOut
Tiểu bang nào lớn nhất Hoa Kỳ ?
A. Colorado
B. Texas
C. Alaska
D. California
Thịt cầy ăn kèm với lá gì ngon nhất?
A. Lá chanh
B. Lá dâu tằm
C. Lá mơ
D. Lá lốt
Theo kinh nghiệm dân gian và cũng là cách ăn phổ biến trong dân gian thì lá mơ với thịt cầy cực kì ngon. Ngoài ra thì có thể ăn kèm với rau ngổ.
Lúc bái sư học võ thì sư phụ đã gõ lên đầu của Tôn Ngộ Không bao nhiêu cái ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Theo như truyện Tây du kí thì sư phụ đã đánh vào đầu tôn ngộ không 3 cái với ý chỉ rằng canh ba hãy đến mà bái sư.
Nơi nào là nơi quân Trịnh mua đồ ăn uống và trao đổi hàng hóa trong thời Trịnh-Nguyễn phân tranh?
A. Chợ Đồng Xuân
B. Chợ Săn
C. Chợ Ba Đồn
D. Chợ Phùng
Địa danh Ba Đồn có từ xa xưa. Lúc Trịnh-Nguyễn phân tranh, quân Trịnh có đóng đồn Lưu Đồn chính là chỗ hiện nay là thị trấn Ba Đồn. Thị trấn Ba Đồn còn có chợ phiên nổi tiếng khắp vùng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Người các nơi đến họp rất đông vào các ngày phiên vào các ngày mồng một và mồng sáu, các ngày hàng tháng. Chợ Ba Đồn hàng hóa phong phú và đa dạng, có đủ các thứ của vùng xuôi, vùng ngược

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: