Đăng Nhập
Trong lịch sử tổ chức các đơn vị hành chính ở Việt Nam, cấp 'tỉnh' xuất hiện từ khi nào?
A. 1658
B. 1831
C. 1900
D. 1945
Các cây lúa, cau, ngô hầu như thụ phấn nhờ gì?
A. Gió
B. Côn trùng
C. Mưa
D. Con người
Tác giả chính của Đại Việt sử ký toàn thư được hoàn thành vào năm 1479?
A. Lê Văn Hưu
B. Ngô Sĩ Liên
C. Mạc Đĩnh Chi
D. Lê Văn Lang
Tất cả các loài động vật có vú đều có mấy đốt sống cổ?
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
Cá rô phi ấp trứng ở đâu?
A. Trong mang
B. Dưới cát
C. Trong miệng
D. Trên tảo

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: