logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Trong lịch sử tổ chức các đơn vị hành chính ở Việt Nam, cấp 'tỉnh' xuất hiện từ khi nào?

A. 1658

B. 1831

C. 1900

D. 1945

2. Các cây lúa, cau, ngô hầu như thụ phấn nhờ gì?

A. Gió

B. Côn trùng

C. Mưa

D. Con người

3. Tác giả chính của Đại Việt sử ký toàn thư được hoàn thành vào năm 1479?

A. Lê Văn Hưu

B. Ngô Sĩ Liên

C. Mạc Đĩnh Chi

D. Lê Văn Lang

4. Tất cả các loài động vật có vú đều có mấy đốt sống cổ?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

5. Cá rô phi ấp trứng ở đâu?

A. Trong mang

B. Dưới cát

C. Trong miệng

D. Trên tảo

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: