Đăng Nhập
Đâu là tên gọi một loại điện thoại?
A. Mẹ bồng con
B. Mẹ bế con
C. Mẹ cõng con
D. Mẹ địu con
Đâu không phải là động từ?
A. Mong
B. Trông
C. Ngóng
D. Mình
Từ nào sau đây không cùng ý nghĩa?
A. Đợi
B. Chờ
C. Mong
D. Nhìn
Trong các từ chỉ mức độ sau đây, từ nào mang mức độ cao nhất
A. Luôn luôn
B. Thường
C. Thỉnh thoảng
D. Ít khi
Các mối quan hệ sau, quan hệ nào là quan hệ nội tộc?
A. Cậu ruột
B. Gì ruột
C. Chú ruột
D. Bà gì

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: