Đăng Nhập
Ngọn núi nổi tiếng Nhật Bản ?
A. Tây Tạng
B. Thái Sơn
C. Phú Sĩ
D. Tam hợp
Nhãn hiệu bánh đậu xanh nào nổi tiếng ở Hải Dương?
A. Rồng Bay
B. Rồng Vàng
C. Rồng Đỏ
D. Rồng Xanh
Tên gọi khác của hoa Trinh Nữ ?
A. Bạch nữ
B. Bạch lan
C. Xấu hổ
D. Bằng lăng
Đâu là một dạng virut gây bệnh cúm gà gây nguy hiểm cho tính mạng con người?
A. H5N2
B. H1N5
C. SART
D. A-H5N1
Vịnh Hạ Long có diện tích khoảng bao nhiêu kilomet vuông?
A. Khoảng 1.200 Km2
B. Khoảng 1.300 Km2
C. Khoảng 1.400 Km2
D. Khoảng 1.500 Km2

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: