Đăng Nhập
Đại Hí Viện Colosseum trưng bày 5000 thú dữ ngày khánh thành có sức chứa 50.000 khán giả, xây dựng từ năm 70 đến 80 sau công nguyên ở quốc gia nào?
A. Ai Cập
B. Hy Lạp
C. Ấn Độ
D. Italy
Tường biên giới Hadrian, một bình phong khổng lồ kéo dài trên đỉnh núi, xây dựng thế kỷ 2 công nguyên ở quốc gia nào?
A. Pháp
B. Anh
C. Ai Cập
D. Hy Lạp
Hoàng cung Diocletian - 1 kỳ quan thế giới xây dựng thế kỷ 3 công nguyên, ở quốc gia nào?
A. Nam Phi
B. Nam Tư
C. Ấn Độ
D. Pakistan
Tháp nghiên Pise, một kiến trúc dường như trái với lực hấp dẫn, xây dựng năm 1173 ở quốc gia nào?
A. Hy Lạp
B. Ai Cập
C. Ảrập Xêut
D. Italy
Cung Alhambra - thành lũy màu đỏ trên đời có 1 không 2, xây dựng năm 1238 - 1358 tại quốc gia nào?
A. Italy
B. Tây Ban Nha
C. Ấn Độ
D. Trung Quốc

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: