Đăng Nhập
Loại quả nào thường ăn kèm theo với lá Trầu?
A. Sấu
B. Bòng
C. Ớt
D. Cau
Con thiêu thân thường lao mình vào đâu?
A. Nồi
B. Lửa
C. Đường
D. Nước
Theo âm lịch năm 2012 có một tháng nhuận đó là tháng nào?
A. Giêng
B. Hai
C. Ba
D. Tư
Mạng Internet được phát triển bởi quốc gia nào đầu tiên?
A. Anh
B. Pháp
C. Mỹ
D. Đức
vào tháng 7 năm 1969 bao gồm: Viện nghiên cứu Stanford, Đại học California, Los Angeles, Đại học Utah và Đại học California, Santa Barbara. Đó chính là mạng liên khu vực (Wide Area Network - WAN) đầu tiên được xây dựng.Thuật ngữ "Internet" xuất hiện lần đầu vào khoảng năm 1974. Lúc đó mạng vẫn được gọi là ARPANET
Bánh nổ là đặc sản của tỉnh nào?
A. Hà Tỉnh
B. Phú Thọ
C. Lào Cai
D. Quảng Ngãi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: