Đăng Nhập
Câu 'Không quý một khối vàng, mà quý một giờ đã qua' Thuộc thể loại văn học nào?
A. Danh ngôn
B. Châm ngôn
C. Thành ngữ
D. Tục ngữ
Câu 'Người có tính đa nghi thì không nên làm việc lớn' Thuộc thể loại văn học nào?
A. Danh ngôn
B. Châm ngôn
C. Thành ngữ
D. Tục ngữ
Câu "Ngươi khôn không đánh nhau với số mạng mà đánh nhau với lẽ phải" thuộc thể loại văn học nào?
A. Danh ngôn
B. Châm ngôn
C. Thành ngữ
D. Tục ngữ
Câu "Người mà tính khí bất thường thì không nên làm việc gì cả" thuộc thể loại văn học nào?
A. Danh ngôn
B. Châm ngôn
C. Thành ngữ
D. Tục ngữ
Câu "Không ghen ghét ai, không cầu cạnh ai thì làm chuyện gì cũng tốt" thuộc thể loại văn học nào?
A. Danh ngôn
B. Châm ngôn
C. Thành ngữ
D. Tục ngữ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122369
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: