Đăng Nhập
Chiều cao của bàn bóng bàn là bao nhiêu ?
A. 72 cm
B. 73 cm
C. 75 cm
D. 76 cm
Chiều dài của bàn bóng bàn là bao nhiêu ?
A. 270 cm
B. 271 cm
C. 273 cm
D. 274 cm
Chiều rộng của bàn bóng bàn là bao nhiêu ?
A. 150,5 cm
B. 151,5 cm
C. 152,5 cm
D. 153,5 cm
Chiều dài của lưới bóng bàn là bao nhiêu?
A. 180 cm
B. 181 cm
C. 182 cm
D. 183 cm
Trong thi đấu môn bóng bầu dục mỗi đội có bao nhiêu cầu thủ?
A. 10
B. 12
C. 14
D. 15

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: