Đăng Nhập
Tính đến thời điểm năm 2010, chiếc cầu nào là cầu dài nhất thế giới?
A. Cầu San Mateo - Haywards
B. Cầu Donghai
C. Cầu Chesapeake
D. Cầu Vasco da Gama
Tính đến thời điểm năm 2010, cầu Donghai là chiếc cầu dài nhất thế giới. Nó thuộc quốc gia nào?
A. Hoa Kỳ
B. Canada
C. Trung Quốc
D. Malaysia
Cầu Donghai (Trung Quốc) là chiếc cầu dài nhất thế giới (tính đến năm 2010). Nó dài khoảng bao nhiêu?
A. 11.265m
B. 24.140m
C. 32.500m
D. 42.500m
Lễ bốc thăm World Cup năm nào lần đầu tiên lên truyền hình?
A. World Cup 1930
B. World Cup 1966
C. World Cup 1958
D. World Cup 1974
Lễ bốc thăm của World Cup năm nào lần đầu tiên được diễn ra trên sân vận động?
A. World Cup 1934
B. World Cup 1966
C. World Cup 1982
D. World Cup 1998

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: