Đăng Nhập
Đâu không phải là ngôn ngữ lập trình máy tính?
A. C
B. D
C. Java
D. Visual Basic
Sinh nhật của chúa Giêsu?
A. 1/2/0
B. 1/3/1
C. 1/1/0
D. 1/1/1
Từ nào ít giống nhất với các từ còn lại?
A. Suy nghĩ
B. Đọc
C. Viết
D. Nói
Cái nào sau đây ít giống với 4 cái còn lại nhất?
A. Xe Bus
B. Xe hơi
C. Tàu hỏa
D. Máy bay
Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ tiến hành vào năm nào?
A. 1946
B. 1954
C. 1961
D. 1975

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122391
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: