logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Riga là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?

A. Latvia

B. Lebanon

C. Lesotho

D. Libya

2. Beirut là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?

A. Lesotho

B. Libya

C. Liechtenstein

D. Lebanon

3. Maseru là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?

A. Lesotho

B. Libya

C. Luxembourg

D. Lào

4. Monrovia là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?

A. Libya

B. Liberia

C. Liechtenstein

D. Luxembourg

5. Tripoli là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?

A. Liechtenstein

B. Lithuania

C. Luxembourg

D. Libya

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: