Đăng Nhập
Loài cá nào khi trưởng thành hai mắt cùng mọc về một bên?
A. Cá lăng
B. Cá bò
C. Cá thờn bơn
D. Cá Trạch
Thanh Thủy, Thanh Hà, đều là những bút danh của nhà thơ nào sau đây?
A. Nam cao
B. Kim Lân
C. Nguyễn Minh Châu
D. Nguyễn Tuân
Loài cây thân thảo nào lớn nhất?
A. Chuối
B. Kiwi
C. Mía
D. Sơri
thông tin này từ chương trình đường lên đỉnh olimpia
Ai là đại tướng đầu tiên của công an nhân dân việt nam?
A. Mai Chí Thọ
B. Võ Nguyên Giáp
C. Nguyễn Chí Thanh
D. Lê Hồng Anh
Mai Chí Thọ (sinh ngày 15 tháng 7 năm 1922-mất ngày 28 tháng 5 năm 2007 tại Hà Nội) (bí danh Năm Xuân, Tám Cao) là Đại tướng Công an Nhân dân Việt Nam đầu tiên, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) từ 1986 đến 1991.
Từ nào còn thiếu vào dấu...trong câu hát :"bài hát có ngọn ...quê anh xa vời"?
A. Sóng
B. Núi
C. Gió
D. Lúa
đây là một câu hát trong ca khúc "Vết chân tròn trên cát" sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: