logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Lớp màng ngoài cùng của màng não là gì?

A. Chất trắng

B. Chất xám

C. Vỏ não

D. Màng cứng

2. Tác phẩm truyện ngắn nào đã kết thúc bằng câu: 'Tiên sư anh Tào Tháo'?

A. Vợ nhặt

B. Đôi Mắt

C. Số Đỏ

D. Tắt đèn

- Tài thật ! Tài thật ! Tài đến thế là cùng ! Tiên sư anh Tào Tháo.

3. 'Hào khí Đông Á' là tinh thần của triều đại nào?

A. Nhà Lý

B. Nhà Trần

C. Nhà Hồ

D. Nhà Nguyễn

4. Sau 1975, cả nước bắt đầu sử dụng chung một loại tiền từ năm nào?

A. 1983

B. 1984

C. 1985

D. 1986

5. Ngoài Nam Phi, trên thế giới còn có nước nào có nhiều hơn 1 Thủ đô?

A. Bolivia

B. Kenya

C. Yemen

D. Kazakhstan

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: