Đăng Nhập
Võ Nguyên Giáp được phong quân hàm "đại tướng" năm ông bao nhiêu tuổi"
A. 35
B. 36
C. 37
D. 41
Ai là đại tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam?
A. Chu Huy Mân
B. Võ Nguyên Giáp
C. Văn Tiến Dũng
D. Lê Đức Anh
Đâu là một loại xe không có động cơ
A. Xe lam
B. Xe đạp điện
C. Xe ô tô
D. Xe cút kít
Nan hoa là gì?
A. Một bộ phận của xe đạp
B. Một loại hoa
C. Một loại rổ nan
D. Một lạo cây
Đâu là vật dụng của chiến sĩ giải phóng quân đội nhân dân Việt Nam?
A. Bình phong
B. Bình phương
C. Bình đông
D. Bình tây

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122222
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: