Đăng Nhập
Đâu là tên một loại hoa?
A. 8 giờ
B. 9 giờ
C. 10 giờ
D. 11 giờ
Không có loại lạc đà nào sau đây?
A. lạc đà không bướu
B. lạc đà một bướu
C. lạc đà hai bướu
D. lạc đà bốn bướu
Trong âm nhạc một chuỗi các nốt nhạc theo thứ tự tăng hoặc giảm dần theo cao độ gọi là gì?
A. Giai điệu
B. Hợp âm
C. Âm giai
D. Quảng
Cầu Sông Hàn (Đà Nẵng) khởi công vào năm nào?
A. 2/9/1996
B. 2/9/1997
C. 2/9/1998
D. 2/9/1999
Cầu sông Hàn là một trong những cây cầu bắc qua sông Hàn ở Đà Nẵng, miền Trung Việt Nam. Cầu quay sông Hàn khởi công ngày 2/9/1998, khánh thành ngày 29/3/2000. Đây là cây cầu quay đầu tiên do kỹ sư, công nhân Việt Nam tự thiết kế và thi công, và là cây cầu quay duy nhất ở Việt Nam hiện nay.
Đâu là một thiết bị ngoại vi của máy tính?
A. Mèo
B. Chuột
C. Chó
D. Gà

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: