logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Đâu là tên một loại hoa?

A. 8 giờ

B. 9 giờ

C. 10 giờ

D. 11 giờ

2. Không có loại lạc đà nào sau đây?

A. lạc đà không bướu

B. lạc đà một bướu

C. lạc đà hai bướu

D. lạc đà bốn bướu

3. Trong âm nhạc một chuỗi các nốt nhạc theo thứ tự tăng hoặc giảm dần theo cao độ gọi là gì?

A. Giai điệu

B. Hợp âm

C. Âm giai

D. Quảng

4. Cầu Sông Hàn (Đà Nẵng) khởi công vào năm nào?

A. 2/9/1996

B. 2/9/1997

C. 2/9/1998

D. 2/9/1999

Cầu sông Hàn là một trong những cây cầu bắc qua sông Hàn ở Đà Nẵng, miền Trung Việt Nam. Cầu quay sông Hàn khởi công ngày 2/9/1998, khánh thành ngày 29/3/2000. Đây là cây cầu quay đầu tiên do kỹ sư, công nhân Việt Nam tự thiết kế và thi công, và là cây cầu quay duy nhất ở Việt Nam hiện nay.

5. Đâu là một thiết bị ngoại vi của máy tính?

A. Mèo

B. Chuột

C. Chó

D. Gà

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: