Đăng Nhập
Tóc khô cứng được ví như cái gì?
A. Rễ khoai
B. Rễ lúa
C. Rễ sắn
D. Rễ tre
Đâu không phải là môn võ thuật?
A. Aikido
B. Pokemon
C. Karate
D. Judo
Những dữ liệu như: Nàng Rose, con thuyền đắm, tảng băng. khiến bạn nghĩ về bộ phim nào sau đây?
A. Titanic
B. Avata
C. Điệp viên 007
D. E.T
Đâu là tên của một game văn phòng nổi tiếng của Nhật Bản?
A. Line
B. Pokemon
C. Mine
D. Caro
Đâu không phải là tên một bức tranh thuộc dòng dân gian Đông Hồ?
A. Ngủ hổ
B. Đánh ghen
C. Hứng dừa
D. Chăn trâu, thổi sáo
Ngủ Hổ là bức tranh thờ thuộc dòng tranh dân gian Hàng Trống

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: