Đăng Nhập
Chòm sao Nhân mã trong vong hoàng đạo còn có tên gọi khác là gì?
A. Bọ cạp
B. Ma kết
C. Bảo bình
D. Xạ thủ
Việt Nam nằm trong múi giờ GMT cộng mấy?
A. +5
B. +6
C. +7
D. +8
Tướng nào của quân đội pháp đã chủy huy Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947?
A. Philippe Leclerc
B. Jean Etienne Valluy
C. Henri Navarre
D. Jean de Lattre
Ai là đạo diễn của phim ET(The Extra Terestrial)? bộ phim có sự xuất hiện của người ngoài hành tinh.
A. Steven Spielberg
B. James Cameron
C. Martin Scorsese
D. Woody Allan
Nguyên tố nào sau đây không cần đối với sự phát triển của thực vật?
A. Đồng
B. Chì
C. Sắt
D. Nitơ
vì chì là chất gây độc cho thực vật

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: