Đăng Nhập
Số lượng nhà truyền giáo nước nào đông nhất châu Á?
A. Hàn Quốc
B. Trung Quốc
C. Ấn Độ
D. Indonesia
Theo thống kê năm 2003, gần một phần ba (27,3%) dân số Hàn Quốc xưng nhận đức tin Cơ Đốc. Số lượng nhà truyền giáo Hàn Quốc đến các quốc gia khác đứng thứ nhì trên thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ: đến năm 2000, đã có 10.646 nhà truyền giáo
Bạn cho biết tháp CN (CN Tower) là một ngọn tháp nổi tiếng thế giới của thành phố nào?
A. Tokyo
B. New York
C. London
D. Toronto
Bạn có biết từ năm 2001, mức lương của tổng thống Hoa Kỳ là bao nhiêu?
A. 300.000USD
B. 400.000USD
C. 500.000USD
D. 600.000USD
Khối Warszawa là một liên minh gồm bao nhiêu nước?
A. 4
B. 6
C. 8
D. 10
Lực lượng quân sự nước nào lớn nhất ở Châu Âu?
A. Nga
B. Anh
C. Pháp
D. Đức

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: