Đăng Nhập
Đâu là tên một đồ dùng có miệng loe, để rót chất lỏng vào vật đựng có miệng nhỏ?
A. Phin
B. Phiếu
C. Phểu
D. Loa
Đồ đan bằng tre, nứa, cứng và dày, dùng để che chắn, làm nhà gọi là gì?
A. Phen
B. Lát
C. Phên
D. Lạt
Trụ sở của cơ quan hành chính trên cấp Bộ?
A. Sở
B. Phủ
C. Ty
D. Thủ
Đâu là một chứng bệnh do nước ứ đọng trong các mô dưới da, khiến cho da sưng phồng lên?
A. Mẫn
B. Phù
C. Tấy
D. Xưng
Đâu là tên một loại hoa?
A. Mai
B. Mốt
C. Bữa kia
D. Hôm qua

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: