logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Đâu là một kinh nghiệm trong sản xuất?

A. Ăn đầu ăn đuôi

B. Ăn đất nằm sương

C. Ăn củ ủ nhiều

D. Ăn không ngồi rồi

2. Có câu "ăn như thợ đấu". Thợ đấu có nghĩa là thợ gì?

A. Thợ mộc

B. Thợ rèn

C. Thợ đào đất

D. Thợ xây

3. Câu nào có nghĩa trái ngược với các câu con lại?

A. Ăn mật trả gừng

B. Ăn vả trả sung

C. Ăn thúng trả đấu

D. Ăn cám trả vàng

4. Câu nào khác các câu còn lại?

A. Ruông sâu trâu nái

B. Ao liền ruộng cả

C. Vườn trên ao dưới

D. Ba chân bốn cẳng

5. Câu nào có nghĩa là người có tài bắn thiện xạ?

A. Bách niên giai lão

B. Bách bộ xuyên dương

C. Bách nhân bách khẩu

D. Bách gia chư tử

BÁCH BỘ XUYÊN DƯƠNG - BÁCH PHÁT BÁCH TRÚNG
 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: