Đăng Nhập
Văn bản dặn lại trước khi chết những việc người sau cần làm gọi là gì?
A. Di sản
B. Di chúc
C. Di truyền
D. Di vật
Toà án Công lý Quốc tế hiện tại đặt ở đâu?
A. Anh
B. Pháp
C. Thụy Sỹ
D. Hà Lan
"Haiku" là loại thơ độc đáo của Nhật Bản thường có bao nhiêu câu trong một bài thơ?
A. 3 câu
B. 5 câu
C. 7 câu
D. 9 câu
Thể thơ Haiku của Nhật Bản có nhiều nhất bao nhiêu từ?
A. 16 từ
B. 17 từ
C. 36 từ
D. 81 từ
5-7-5 âm tiết
Lễ hội "Dano"(Tết cây xanh) được công nhận là di sản văn hóa thế giới phi vật thể của Hàn Quốc được tổ chức hằng năm tại thành phố nào?
A. Seoul
B. Busan
C. Incheon
D. Gangneung

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: