logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Ở Đông Nam Á, Đảng cộng sản đầu tiên được thành lập ở quốc gia nào?

A. Việt Nam

B. Lào

C. Indonesia

D. Campuchia

2. Vua Lê nào được lịch sử tôn làm anh hùng?

A. Lê Chiêu Tông

B. Lê Hiền Tông

C. Lê Thánh Tông

D. Lê Thái Tổ

3. Bao nhiêu phần trăm người Việt Nam sử dụng tiếng Việt?

A. 68%

B. 85%

C. 90%

D. 95%

4. Đồng tiền chung của châu Âu được chính thức đưa vào sử dụng vào năm nào?

A. 1999

B. 2000

C. 2001

D. 2002

5. Có bao nhiêu vị thần trên đỉnh Olympia?

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: