Đăng Nhập
Ba(3) cuộn dây trong stato của máy phát điện cách nhau bao nhiêu độ?
A. 90
B. 60
C. 120
D. 180
Địa danh Núi Ấn, Sông Trà thuộc tỉnh nào của nước ta?
A. Thanh Hóa
B. Quảng Ninh
C. Quảng Bình
D. Quảng Ngãi
Nhà Trần bắt đầu năm 1255 khi vua Thái Tông lên ngôi và kết thúc năm 1400 khi vua bị ép thoái vị để nhường ngôi cho ông ngoại là Hồ Qúy Ly đã trải qua bao nhiêu đời vua?
A. 11
B. 12
C. 13
D. 14
Nhà Trần bắt đầu năm 1255 khi vua Thái Tông lên ngôi và kết thúc năm 1400 khi vua bị ép thoái vị để nhường ngôi cho ông ngoại là Hồ Qúy Ly đã trải 13 đời vua
Trong các từ sau, từ nào không phải là từ láy?
A. Lung linh
B. Hoa hồng
C. Mênh mông
D. Hồng hào
hoa hồng là một danh từ chỉ một loài hoa
Tý vào quán mua một que kem, khi đi ra thì nó bị rơi xuống đất, Tý liền nhặt lên. Hỏi Tý mất gì?
A. Mất vệ sinh
B. Mất tiền
C. Mất dép
D. Mất mặt

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122365
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: